Gården

Gården ägs av mellanbrodern Erik som är 5e generationen.
Större delen av spannmålen som skördas på gården torkas och lagras på gårdens egen tork- och lagringsanläggning.
Spannmålen går sedan som foder direkt till hönorna. 
Hönsgödseln används som näring på åkrarna, men först passerar den en biogasanläggning.
Elenergin som används produceras med hjälp av vind och sol