Gården

Gården ägs av mellanbrodern Erik som är 5e generationen.
Större delen av spannmålen som skördas på gården torkas och lagras på gårdens egen tork- och lagringsanläggning.
Spannmålen går sedan som foder direkt till hönorna. 
Hönsgödseln används som näring på åkrarna, men först passerar den en biogasanläggning.