Äggproduktion

Frigående ägg inne, kallas det produktionssystemet vi har. Det innebär att hönorna rör sig fritt och har fri tillgång till vatten och mat. Äggen som kommer ifrån oss har ett unikt nummer. 2 står för frigående, SE står för Sverige och xxx är ett unikt nummer för hönshuset.
Hönorna värper ungefär 5 ägg/veckan vilket innebär att det blir ca 30-31 000 ägg om dagen.