Tröskning, sådd och gödselkörning med Yara N-sensor utförs på entreprenad. Autostyrning och sektionsavstäning med GPS används