Det går åt en del energi för att driva fläktar mm i hönshuset och därför har vi valt att producera el i vindkraft. Verken är placerade på dalboslätten, där det blåser bra!